• UJS
  • |
  • 中文

Electrical Engineering Supervisors

Name Title Research Interests Email

Huangqiu Zhu

Professor

Magnetic Bearings, Bearingless Motors,

 Motor and Movement Control.

zhuhuangqiu@ujs.edu.cn

Guohai Liu

Guohai Liu

Professor

Electrical machines and motor drives for

 electric vehicles, intelligent control

ghliu@ujs.edu.cn

Xiaoyong Zhu

Professor

Design, analysis, and control of high-quality

 permanent magnet motors.

zxyff@ujs.edu.cn

FA5CX8D}F}2(IKVV$ELI)9C

Wenxiang Zhao

Professor

Design, analysis and control of

permanent-magnet machines

zwx@ujs.edu.cn

Yonghong Huang

Professor

Power system protection and control

Special motor and intelligent control

hyh@ujs.edu.cn

Jinhua Ji

Professor Motor design and motor control jjh@ujs.edu.cn

Hui Liu

Associate Professor Intelligent sprayer and controller, Power quality analysis, Machine learning, Robtics vision amity@ujs.edu.cn

Fangqun Wang

Associate Professor Heart pump design; design and optimization of permanent magnet brushless motor; control and drive of permanent magnet brushless motor lingo@ujs.edu.cn

Kai Shi

Associate Professor New energy power generation system and grid-connected control, Virtul synchronous generator and its transient control, Stability and control of grid-forming power electronics systems. shikai80614@163.com

Huawei Zhou

Associate Professor Permanent-magnet machines, motor drives for electric vehicles and electromagnetic suspension, fault-tolerance control, and intelligent control. zhouhuawei@ujs.edu.cn

Zicheng Li

Associate Professor Application of power electronics technology in power systems, especially active power filter lifengli9222@ujs.edu.cn

Weiyun Zhang

Associate Professor Energy and magnetic suspension technologies zwy@ujs.edu.cn

 

Xue Bai

Associate Professor

RF and vibrating ambient energy harvesting

technology , THz detection.

baixue@ujs.edu.cn

Ye Yuan

Lecturer Flywheel energy storage; Bearingless motors and magnetic bearings;Fuel cell; Microgrid; Intelligent control 1000050003@ujs.edu.cn; 763874393@qq.com

Qian Chen

Associate Professor

Permanent magnet machine design, modeling,

 fault analysis, and intelligent control

chenqian0501@ujs.edu.cn

 

Electrical Engineering Other Supervisors

 Li Quan     Zhengming Li    Hong Zheng    Lunnong Tan   Dehong Zhu   Zhiling Liao   Yuxin Sun    Fengxiang Li        

Chao Zhang   Zebing Yang   Bo Xu    Yang Wang    Yunquan Sun    Shuping Cai    Hongping Jia   Mingwei Ren    

Fujiang Mo    Wuhui Chen    Xinhua Zhang    Yi Du    Qianwen Xiang     Zhaoling Chen      Zixuan Xiang    Liang Xu